Browsing Tag

การ์ตูนน่ารัก

รูปการ์ตูนน่ารักๆ ที่เล่าเรื่องระหว่างก้อนเมฆ และพระอาทิตย์ที่ทำดูแล้วต้องอมยิ้มเลย

รูปการ์ตูนน่ารักๆ ชวนอมยิ้ม ไม่ว่าจะท้องฟ้าครึ่ม หรือว่าท้องฟ้าโปร่งแดงออก ถ้าเราเจอก็คงคิดว่าเป็นเพียงภูมิอากาศในแต่ละวันที่เปลี่ยนไปตามธรรมชาติที่สุดแสนจะธรรมดา แต่ก็ยังมีบางคนที่มองเห็นต่างออกไป เก็บเอาเรื่องราวท้องฟ้า ฝนตก…
Read More...
error: Content is protected !!