รถอัจฉริยะ ยานพาหนะที่ท้าทายสมองมนุษย์ !

172

ในร่างกายมนุษย์นั้นมีอะไรที่น่าทึ่งอยู่มากมาย และหนึ่งในสุดยอดความน่าทึ่งนั้นก็คือ “มันสมอง” ของมนุษย์ เพราะใครจะคาดคิดได้ว่า ยิ่งโลกดำเนินผ่านกาลเวลาไปยาวนานมากเพียงไร มนุษย์กลับยิ่งพัฒนาอะไรต่อมิอะไรที่เกินจินตนาการ เกินความคาดคิดออกมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อ  และหนึ่งในนั้น คือ การพัฒนารถยนต์อัจฉริยะ

            การพัฒนารถยนต์อัจฉริยะนั้น ถือเป็นองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม โดยรถยนต์อัจฉริยะนั้นมีระบบหลักการการทำงาน และการควบคุม โดยเริ่มต้นตั้งแต่ รับข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดประเภทต่างๆ ที่ติดตั้งมาบนรถ (Various Sensors)  เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดตำแหน่งปัจจุบันของรถ  อุปกรณ์ตรวจวัดตำแหน่งของรถคันอื่นที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันหรือสวนทางมา อุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งกีดขวางบนเส้นทางการเคลื่อนที่ ทั้งที่อยู่กับที่และเคลื่อนที่  อุปกรณ์ตรวจวัดเส้นแบ่งบนเส้นทาง สัญลักษณ์ หรือสัญญาณจราจรอื่น ๆ  อุปกรณ์การสื่อสารระหว่างรถอัจฉริยะด้วยกัน ต่อจากนั้นจะนำข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้มาประมวลผล (Data Processing) เพื่อกำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ และควบคุมการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้โดยอัตโนมัติและปลอดภัย

            การพัฒนารถยนต์อัจฉริยะในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงศึกษาวิจัยและพัฒนาสู่ความสมบูรณ์แบบที่มากยิ่งขึ้น หากพัฒนาได้สำเร็จจนถึงขั้นนำออกมาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันได้ เราก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลจริง ๆ  เช่น

  1. ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้การเดินทางมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ท แคโรไลน่า นายเวสลีย์ สไนเดอร์กล่าวว่า เขาสร้างโปรแกรมคำสั่ง

ขับเคลื่อนเครื่องยนต์โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขับขี่ยวดยาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เมื่อคนขับหัวใจวาย หรือหมดสติไป  ระบบคำสั่งนี้จะช่วยให้รถเคลื่อนที่ได้ช้าลง  สามารถนำรถเข้าจอดข้างทาง และโทรเรียกรถพยาบาลให้ได้ อีกทั้งยังมีระบบตรวจวัดต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดรถชนกัน ซึ่งนั่นหมายถึงการเกิดอุบัติเหตุย่อมน้อยลง

  1. สามารถนำรถยนต์อัจฉริยะมาประยุกต์ใช้เป็นยานพาหนะสำหรับผู้พิการทางสายตา ผู้พิการแขน-ขา ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถขับยานพาหนะเองได้อีกด้วย

Dr. Roze Clinic

ในปัจจุบันมีการพัฒนารถอัจฉริยะให้ไปสู่การเป็นรถที่ไร้คนขับได้อีกด้วย   โดยรถสามารถขับเคลื่อน

ตัวมันเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคน นี่จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้พิการและผู้สูงอายุเลยทีเดียว เพราะนั่นหมายความว่า พวกเขาจะสามารถไปไหนมาไหนได้เองในระยะทางไกล ๆ ได้

รถอัจฉริยะยังคงเป็นความท้าทายของสมองมนุษย์ที่จะต้องพัฒนากันต่อไป ในขณะที่การวิจัยเรื่องนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ  อีกไม่นานเกินรอ เราคงได้ยลโฉม และหาซื้อรถมหัศจรรย์นี้มาใช้กันได้ แม้ในช่วงเริ่มต้น ราคาคงจะสูงลิ่วก็ตาม

error: Content is protected !!