7 เคล็ดลับความสำเร็จจากนิสัยรักการอ่าน

210

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของชีวิต  คือ  “หนังสือที่เราอ่าน  คนที่เราคบ”  ดังนั้นนิสัยรักการอ่านจึงเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ  เพราะการอ่านส่งผลทำให้เกิดสิ่งต่อไปนี้     1. การอ่านทำให้มุมมองที่กว้างไกล

การอ่านหนังสือจะช่วยให้เราได้ท่องไปในที่ใหม่ๆ  เมื่อเราอ่านหนังสือ ทำให้เรามีมุมมองที่กว้างไกลไม่ติดอยู่กับเรื่องราวเดิมๆ  ทำเราได้เห็นเรื่องราวใหม่ๆ ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย  เกิดมุมมองที่รอบด้านมากขึ้น

    2.  การอ่านทำให้มีสมาธิที่ดีขึ้น

การอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เราสามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราอ่าน  เป็นการฝึกฝนทำให้เกิดสมาธิในการทำงานต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

    3.  การอ่านทำให้ค้นหาคำตอบที่ต้องการได้

การอ่านหนังสือจะช่วยตอบคำถามที่เราข้องใจสงสัย   การค้นหาคำตอบทำให้เราได้เรียนรู้และสามารถต่อยอดไปสู่ความสำเร็จต่างๆได้

    4. การอ่านทำให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ผลการวิจัยกล่าวว่า การอ่านหนังสือส่งเสริมให้สมองพยายามที่จะเชื่อมโยงตัวผู้อ่านกับบุคคลในหนังสือ ส่งผลทำให้เราได้พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และกลายเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   อีกทั้งการอ่านหนังสือทำให้เรามีเรื่องราวต่างๆ เพื่อเราจะสามารถไปสนทนากับผู้คนได้มากกว่าคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ

free 50 kroger fuel points at www.krogerfeedback.com

     5. การอ่านทำให้เป็นนักจัดการเวลาที่ดี

การอ่านหนังสือสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา  เป็นการช่วยให้เราสามารถจัดสรรเวลาและทำให้เราเห็นคุณค่าของเวลา   ดังนั้นการอ่านหนังสือจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการบริหารจัดสรรเวลาได้ดีมากกว่าผู้ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ     6. การอ่านทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

ผลการศึกษาชี้ว่า การอ่านหนังสือช่วยลดความเครียดได้ เพราะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและปลดปล่อยความตึงเครียดได้   ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน  ร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาได้  ทำให้เรามีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่แข็งแรง

     7. การอ่านทำให้เกิดจินตนาการ

การอ่านหนังสือทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าเกิดความคิดแง่บวก   เสริมสร้างให้เกิดการจินตนาการที่จะค้นหาวิธีการต่างๆ   การอ่านหนังสือจะทำให้กลายเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงมีพลังที่จะขับเคลื่อนตนเองไปสู่เป้าหมาย   ดังนั้นจึงทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้”   ความรู้นั้นได้มาจากการเรียน แต่จะเป็นสิ่งที่อยู่คงเดิมอย่างนั้น   หากเราไม่มีจินตนาการ    การอ่านจึงเป็นการเสริมสร้างจินตนาการ  ทำให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

เราจะเห็นได้ว่าการอ่านส่งผลดีและเป็นเคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จ   วันนี้ให้เราหยิบหนังสือมาอ่านกัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้   ความสำเร็จในวันข้างหน้ารอเราอยู่

 

error: Content is protected !!